1000 kroner og én dag i Oslo.
Hva ville du ha gjort?

Plass til å være seg selv

Håkon
Didrik
Siri
Dhivya
Ifiok